شرایط لازم برای اخذ ویزای اقامت

شرایط لازم برای اخذ ویزای اقامت دانمارک برای پزشکان و دندانپزشکان شامل موارد زیر می باشد:


1.    مدرک دیپلم پزشکی/دندانپزشکی به همراه ریزنمرات
2.    گواهینامه تخصصی به همراه ریزنمرات (برای پزشکان و دندانپزشکان متخصص لازم است)
3.    پروانه مطب
4.    امکان تامین مخارج زندگی برای یک سال اقامت در دانمارک (روش محاسبه هزینه زندگی برای یک سال در قسمت سوالات رایج پاسخ داده شده است)
5.    سابقه کار حداقل به مدت یک سال (برای کسانیکه تازه فارغ التحصیل شده اند، لازم نیست)