ویزای اقامت پزشکان، دندانپزشکان و پرستاران

 جدید: اعطای اقامت سه ساله دانمارک به پزشکان و دندانپزشکان (عمومی و متخصص) و پرستاران 
در صورت قبولی در امتحان زبان، ویزای اقامت تا دو سال دیگر قابل تمدید می باشد تا بتوان در امتحان علمی مربوطه و دوره تطابق (که البته با پرداخت حقوق متعارف همراه می باشد) شرکت کرد.


لازم به ذکر است که ویزای اقامت، اجازه کار کردن در حرفه مربوط را نمی دهد اما اگر کسانی تمایل داشته باشند که در کنار یادگیری زبان، به کارهای غیر حرفه ای در جهت تامین بخشی از هزینه های زندگی روی بیاورند، این امکان وجود دارد که برای دریافت اجازه کار اقدام نمایند. لازم به ذکر می باشد که ویزای همسر از همان ابتدا به صورت ویزای کار و اقامت صادر شده و در صورت تمایل و یافتن کار موردنظر می توانند به کار مشغول شوند.