خدمات

ما افتخار داریم که خدمات زیر را برای پزشکان و دندانپزشکان محترم ارایه نماییم:


1.    اخذ ویزای اقامت برای پزشکان و دندانپزشکان
2.    اخذ ویزای اقامت برای همسر و فرزندان
3.    ارایه مشاوره در زمینه اسکان در دانمارک
4.    ارایه مشاوره برای انتخاب آموزشگاه زبان
5.    راهنمایی در زمینه اخذ اجازه کار برای متقاضی اصلی (در صورت تمایل)
6.    آموزش زبان دانمارکی (عزیزانی که فرصت را غنیمت شمرده و همگام با اقدام برای اخذ ویزای اقامت، مایل به یادگیری زبان دانمارکی می باشند، می توانند در جلسات آموزش زبان به صورت آنلاین شرکت نمایند)